בשלב זה לא רצוי להגיש בקשה להזזת תקופה שכן זה עשוי לעכב את תהליך ההפעלה באופן משמעותי. לאחר הפעלת התיק, תוכלו להגיש בקשה לשינויים להזזת תקופה דרך האזור האישי באתר.