גופים המעוניינים בשיתוף פעולה עם ארגוני בריאות או התעשייה מוזמנים להשאיר את פרטיהם בקישור כאן