ניתן להפיק דו”ח מצב חשבון בקרן תמורה דרך האזור האישי בלבד. בלחיצה על “תוכניות בתמורה” -> “דו”ח מצב חשבון בקרן תמורה” -> “הורדה”. במידה והדו”ח לא ניתן לצפייה, יש לפעול על פי ההוראות המוצגות בקובץ שקיבלתם. תוכלו לפנות לקרן תמורה או לתמיכה הטכנית בהתאם לסיבה בגינה הקובץ חסום.