לאחר שבקשתכם נקלטה ברשות היא מועברת לצוות בודקים, על מנת לבצע הערכה מקיפה; טכנולוגית, עסקית, ניהולית ותקציבית של בקשת המו”פ.
לרשות החדשנות מערך טכנולוגי נרחב של מומחים מטעמה בתחומים שונים: מדעי החיים, תקשורת, מערכות, תוכנה וייצור מתקדם.
כל בקשה שמוגשת לרשות תיבדק ע”י צוות בדיקה מהמערך הטכנולוגי בעלי ידע, מיומנות וההבנה המקצועיים בתחום המדעי והטכנולוגי של הבקשה שהוגשה ובעלי התמצאות נאותה ברקע העסקי של הבקשה והמעטפת הכלכלית שלה.

במסגרת הליך בדיקת הבקשות לתמיכה בתכניות המוגשות לרשות החדשנות, אנו נוהגים לבצע בדיקה מותאמת, על פי שיקול דעת הרשות ובהתאם לבקשה שהוגשה.
במידה ותיקבע פגישה (לעיתים בווידאו), הסבר זה נועד להבטיח תיאום ציפיות לגבי מהלך הפגישה שתתקיים בעת הביקור בחברתכם.