יש למלא את טופס הדיווח הכספי שקיבלתם לאחר הפעלת התיק ממחלקת תשלומים, ולשלוח אותו לרשות דרך האזור האישי באתר הרשות בלבד. הקבצים הנדרשים הינם: קובץ הדיווח בפורמט Excel וטופס הצהרה חתום בפורמט PDF (הלשונית הראשית של קובץ הדיווח). ייתכן וידרשו מסמכים נוספים, בהתאם למסלול ההטבה ודרישת מחלקת תשלומים.