לאחר בחינה של מסלולי הרשות ומציאת המסלול המתאים ביותר לבקשה, רצוי לקרוא היטב את עמוד המסלול, מסלול ההטבה, נהלי המסלול ולהבין מהם המסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה לתמיכה. אנא וודאו כי הינכם עומדים בתנאי הסף ומבינים את מהות ומטרת מסלול ההטבה.

את המסמכים הנדרשים להגשה, יש להוריד מעמוד המסלול הרלוונטי. לאחר שמירה ומילוי של המסמכים באופן מפורט ומלא, יש להגיש את הבקשה באזור האישי באתר הרשות.
 איפה ניתן לראות את מועדי ההגשה האפשריים? באיזור האישי, יש להיכנס לחלון “הגשת בקשה לתמיכה”, לבחור את המסלול הרלוונטי אליו אתם מגישים את הבקשה, ולמלא את הטופס המקוון. את מסמכי הבקשה, יש לצרף תחת “צרופות” בתחתית הטופס המקוון. בעת הגשת הבקשה, יש להגיש את כל המסמכים במרוכז. במידה והבקשה לא תוגש בהתאם להנחיות, הבקשה לא תיקלט ולא תוכל לעבור לבדיקה מקצועית להמשך התהליך.