הגשת בקשת המשך נעשית באופן זהה להגשת הבקשה עבור תקופת הפעילות הראשונה. יש להתעדכן בעמוד המסלול בנוגע למסמכים הנדרשים לטובת הגשת בקשה.
שימו לב כי ישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית כל השנה, וישנם מסלולים בהם ההגשה אפשרית בתאריכים ספציפיים (קול קורא). במסלול תנופה אופן ההגשה לתקופת ביצוע שניה, הוא שונה ומפורט בעמוד המסלול.