בכדי לבטל את  בקשת התמיכה שהגשתם לנו, עליכם להגיש בקשה מקוונת לביטול בקשת תמיכה דרך האזור האישי.
לאחר שנכנסים לאזור האישי ניגשים לתפריט פעולות (בראש העמוד) ובוחרים מתוך הרשימה ‘ביטול בקשת תמיכה’ .לאחר מכן עליכם לבחור את מספר התיק מתוך תפריט הבחירה וללחוץ על הכפתור ‘בואו נתחיל’.
במסך הבא יש לבחור ‘להגשת בקשה’ (אין צורך בקובץ האקסל )במסך הבא תוכלו לפרט את הסיבה שבגינה אתם מבקשים לבטל את בקשת התמיכה. (אין צורך לצרף לנו קבצים אופציונאלי בעת הצורך)..
בקשתכם תיקלט במחלקת קליטה ותטופל בהתאם.