הגשת פרויקט למסלול צריכה להיעשות בהתאם לשלב הפיתוח של הפרויקט. להסבר מפורט ודוגמאות לשלבי פיתוח ניתן ללחוץ כאן או לפנות אלינו להתייעצות.