כל אחד ואחד מעובדי הרשות חתום על הסכם סודיות ומנוע מלפרסם או להשתמש בכל מידע אליו נחשף.