באזור האישי באתר, יש להיכנס ל”תיקים שלי“. באזור זה יופיעו כל התיקים שהגשתם לרשות בעבר, עם פירוט מספר תיק, סטטוס הבקשה ושאר פרטי התיק.