כל זירה מפעילה מספר מסלולי הטבה, הפונים ללקוחות שונים מתחומים שונים ומעניקים תמיכה במו”פ טכנולוגי. לכל מסלול מוגדרים תנאי סף ונהלים ייעודיים, בשיעורי מענק שונים. יש לעיין בעמוד המסלול טרם הגשת הבקשה, בכדי לוודא כי הוא המסלול המתאים ביותר ואתם עומדים בכל תנאי הסף.

ניתן להיעזר ביישומון “מה מתאים לי” באתר הרשות.