תאריך ושעה

ב- 07/06/2021
שעה: 12:30 - 10:00

הרשמה

07/06/2021 - 27/05/2021

חטיבה

תשתיות חדשנות

קהל יעד

גופים עסקיים ומחקריים שעשויים למצוא עניין בגידול, עיבוד ושימוש בחרקים לטובת האדם (פירוק פסולת, מזון לבע"ח ולאדם, דישון, הדברה, ותוצרי לוואי אחרים)

מיקום

ניפגש בזום

הוסף ליומן שלי07-06-2021 10:0007-06-2021 12:30Asia/Jerusalemמפגש דיגיטלי בנושא חרקים לכלכלה מעגליתבואו לחבר ידע מהאקדמיה והתעשייה ולהיחשף להצגת יוזמה להקמת מאגד בנושא

DD/MM/YYYY

על האירוע

מטרת הוובינר היא לעורר שיח ושיתופי פעולה בין האקדמיה לתעשייה בתחום השימוש בחרקים כגורם מאפשר כלכלה מעגלית וכמקור לתחליפי מזון (לבע”ח ולאדם), לתוצרי לוואי אחרים ולהדברה ביולוגית. שיתופי פעולה טכנולוגיים שייוצרו, עשויים להנות מתמיכה במסגרת מגוון המסלולים הרלוונטיים של רשות החדשנות (בכלל זאת מאגדי מגנ”ט, העברת והכוונת ידע ואיגודי משתמשים תשתיתיים).

במסגרת הוובינר תוצג בין השאר יוזמה להקמת מאגד מגנ”ט שמטרתו פיתוח טכנולוגיות ושרשרת ערך לשימוש בזחל זבוב החיל השחור לטובת פירוק פסולת אורגנית וייצור תוצרי לוואי אחרים – לפרטים נוספים 

האירוע מיועד עבור:

חברות המגדלות ומשביחות חרקים לשימושים שונים.
חברות המפתחות ומייצרות מערכות ובתי גידול ממוכנים ומנוטרים של בעלי חיים
חברות הדברה ביולוגית
חברות המייצרות ומפתחות תוצרים שמקורם יכול להיות מחרקים (מזון לבע”ח/בני אדם, דשנים, שמנים וכד’).
 חברות לטיפול ומחזור ב/של פסולת אורגנית.
חברות המפתחות ומייצרות מערכות למיון פסולת.
“יצרני” זרמי פסולת אורגנית (בתי אריזה, מפעלי מזון). וכן חוקרים מהאקדמיה וממכוני מחקר אשר מחקרם מתמקד בחרקים, אופן ותשתיות לגידולם, והשימושים האפשריים בהם בדגש על פירוק פסולת אורגנית, ותוצרי תזונה, בריאות ואחרים  

המעוניינים להציג במסגרת הוובינר מתבקשים להעביר מצגת קצרה בת 2 שקפים (לא יותר מ-5 דקות) הכוללת:

1. פרטים על פעילותם בתחום
2. הצעתם לשת”פ ממוקד שיוביל לפיתוח טכנולוגי פורץ דרך/הצגת צרכים מרכזיים

את המצגות יש להעביר לא יאוחר מה- 2/6/2021 לדוא”ל:

hagar.segev@innovationisrael.org.il או lital.burian@innovationisrael.org.il

סדר יום

10:00-10:10
דברי פתיחה והצגת מטרת הכנס
10:10-10:25
הצגה כללית של מסלולי תמיכה אפשריים (זירת תשתיות+זירת ייצור מתקדם)
10:25-10:45
חרקים בשרות האדם – סקירה כללית
10:45-11:00
מאגד זבוב החיל השחור
11:00-11:50
מצגות קצרת של החברות והחוקרים מהתחום
11:50-12:30
מענה לשאלות וסיכום

ניפגש בזום

הרשמה

ההרשמה לאירוע זה סגורה