תאריך ושעה

ב- 07/09/2023
שעה: 12:30 - 11:00

הרשמה

07/09/2023 - 02/08/2023

אגף

הלשכה המשפטית, חטיבת התפעול והתמיכות

מיקום

ניפגש בזום

הוסף ליומן שלי07-09-2023 11:0007-09-2023 12:30Asia/Jerusalemהכירו את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הטבות מס לחברות הייטק ולאנג'לים)

DD/MM/YYYY

על האירוע

רשות החדשנות, משרד החדשנות, המדע והטכנולוגיה ורשות המיסים מזמינות אתכם.ן, יזמים.ות, סטרטאפים, גופי השקעה בתעשיית ההייטק, אנג’לים, רואי חשבון, עורכי דין, וכל מי שתחום ההייטק נוגע אליו, להכיר מקרוב את החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע שאושר לאחרונה על ידי הכנסת, ולשמוע על ההטבות שנכנסו לתוקף ואופן היישום שלהן ממקור ראשון, ממי שלקחו חלק בהובלת החוק, שהינו ביוזמת רשות החדשנות, רשות המיסים ואגף התקציבים במשרד האוצר, וזאת במפגש דיגיטלי בזום במסגרת סדרת המפגשים Innovation Over Lunch.

בוובינר נעסוק בעיקרי החוק:

עידוד משקיעים בשלבים מוקדמים (“אנג’לים”) להשקיע בחברות הזנק ישראליות –

מטרת שני הסעיפים הראשונים בחוק היא מתן הטבות מס למשקיעים בחברות אלו לצורך עידוד השקעות בשלבים ההתחלתיים של פעילותן אשר מאופיינות בסיכון הרב ביותר, עבור הבטחת עתיד פעילות החדשנות בישראל.

עידוד חברות הייטק ישראליות לרכישת חברות ישראליות וזרות –

סעיף 5 לחוק, מאפשר הפחתת השקעה במניות כהוצאה לצורכי מס על פני חמש שנים, לחברה שעומדת בתנאים(שיפורטו בוובינר בהרחבה) ורוכשת שליטה בחברה טכנולוגית אחרת – זרה או מקומית וזאת כמובן בשונה מהמצב הרגיל בו ניתן להכיר בעלות המניות לצרכי מס רק במועד מכירתן.

 פטור מניכוי מס במקור למלווה זר –

סעיף 6 לחוק, מאפשר מתן פטור מניכוי מס במקור (תשלום מס בישראל) למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית המשולמת על ידי חברה טכנולוגית ישראלית שנטלה הלוואה לצרכי פעילותה העסקית. מטרת הסעיף הינה להוזיל את עלויות המימון של החברות הישראליות.

 

 

 

השקעה במועד הנפקה לבורסה –

במסגרת תהליך החקיקה של חוק תע”י נכנס לתוקף סעיף 92א לפקודת מס הכנסה אשר מקנה הטבה דומה להטבות הניתנות לאנג’לים בחוק זה (הסדר ראשון ושני), בשל השקעות בחברות מחקר ופיתוח אשר מונפקות בבורסה ועמודות בתנאים שיפורטו.

בוובינר יסקרו הוראות החוק ועקרונותיו וימסרו פרטים ביחס לאופן לממש את הטבות המס מול רשות המיסים ורשות החדשנות.

להרשמה לזום לחצו כאן.

 

 

סדר יום

11:00-11:10
דברי פתיחה וסקירה כללית של החוק - עו"ד צפריר נוימן, סמנכ"ל והיועץ המשפטי, רשות החדשנות
11:10-11:40
סקירת הוראות החוק לעידוד תעשיה עתירת ידע ואופן מימוש ההטבות - רו"ח אמיר גונן,מנהל אגף המיסים, רשות החדשנות
11:40-12:10
סקירת הוראות החוק לעידוד תעשיה עתירת ידע ואופן ביצוע הדיווחים הנדרש לרשות המיסים - רו"ח לימור קפלן זאב מנהלת מחלקת חוק עידוד השקעות הון, רשות המיסים
12:10-12:30
שאלות ותשובות

ניפגש בזום

הרשמה

ההרשמה לאירוע זה סגורה