טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
בקשה לתמיכה מסלול 37 14/08/23
בקשת תמיכה בפרויקט חממה להוכחת היתכנות 14/08/23
טופס בקשה להוכחת היתכנות 14/08/23
טופס בקשה 14/08/23
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תוכנית החממות 14/08/23
טופס בקשה להוכחת היתכנות 14/08/23
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) 14/08/23
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5) 14/08/23
טופס דיווח שעות 2021 14/08/23
פורמט מסמך הצדקה מאגדי - תכניות עבודה - שלב ג 14/08/23
מסמך בקשה מקדימה - שלב ב 14/08/23
מסמך ייזום מאגד - שלב א 14/08/23
טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו''פ 14/09/23
IIA Partner Search Form 14/08/23
Runway מגיש הבקשה 14/08/23
בקשה לתמיכה בתכנית מו"פ- הגשה החל מה 26.7.21 בשעה 12:00 14/08/23
הצהרה בדבר שמירת ידע וסודיות ע"י קבלני משנה 14/08/23
Knowledge import program - Budget request template for foreign research 14/08/23
נספח 3 לנהלי מסלול 4 - תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים - שכר מינימום 14/08/23
נספח 4 - מסלול 4 - תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך