טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
טופס בקשת תמיכה במסלול תמיכה ישומי באקדמיה פיילוט 03/01/24
תקציב בקשה במסגרת פיילוט חבילות עבודה 10/06/24
דוח התקדמות מסלול SEED 46 14/08/23
טופס בקשת תמיכה במסלול מיזמים משני מציאות 08/07/24
כתב ויתור במסלול CIP 14/08/23
טופס בקשה 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
I4F Pilot Project Proposal 14/08/23
I4F R&D Project Proposal 14/08/23
I4F Feasibility Study Project Proposal 14/08/23
סגירה כללי הצהרת הנהלה 14/08/23
מסמכים פיננסיים 14/08/23
כתב ויתור 14/08/23
כתב התחייבות 14/08/23
הצהרת שכר מינימום 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
הצהרת שכר מינימום 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
תמצית דוחות כספיים 2022 14/08/23
טופס הבקשה להדרכה 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך