טפסים להגשת בקשה
שם המסמך תאריך עדכון הורדה
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
הצהרת שכר מינימום 14/08/23
הצהרת חתימה מורשית 14/08/23
תמצית דוחות כספיים 2022 14/08/23
טופס הבקשה להדרכה 14/08/23
בקשה לתמיכה מסלול 37 14/08/23
בקשת תמיכה בפרויקט חממה להוכחת היתכנות 14/08/23
טופס בקשה להוכחת היתכנות 14/08/23
טופס בקשה 14/08/23
בקשת תמיכה בחברת פרויקט במסגרת תוכנית החממות 14/08/23
טופס בקשה להוכחת היתכנות 14/08/23
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) 14/08/23
הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 1 עד 5) 14/08/23
טופס דיווח שעות 2021 14/08/23
פורמט מסמך הצדקה מאגדי - תכניות עבודה - שלב ג 14/08/23
מסמך בקשה מקדימה - שלב ב 14/08/23
מסמך ייזום מאגד - שלב א 14/08/23
טופס בקשה לתמיכה בתוכנית מו''פ 14/09/23
IIA Partner Search Form 14/08/23
Runway מגיש הבקשה 14/08/23
לא נמצאו תוצאות מתאימות לחיפוש שלך