25.10.2023 – טופס בקשה – הצעה לתוכנית לפיתוח הון אנושי עבור התעשייה עתירת הידע (אשכול 6) – מקוצר

25.10.2023-טופס-בקשה-הצעה-לתוכנית-לפיתוח-הון-אנושי-עבור-התעשייה-עתירת-הידע-אשכול-6-מקוצר קובץ להורדה