תקציב הבקשה (גליון אקסל) שהוגש למנהלת תכנית המשנה / הקוארדינטור

תקציב הבקשה (גליון אקסל) שהוגש למנהלת תכנית המשנה / הקוארדינטור