תצהיר מורשי חתימה של מגיש הבקשה כי אינו בעל חשבון מוגבל

נספח-1-לנוהל-תצהיר-מורשי-חתימה-של-מגיש-הבקשה-כי-אינו-בעל-חשבון-מוגבל קובץ להורדה