תצהיר מורשה חתימה של מגיש הבקשה

נספח-2-לנוהל-תצהיר-מורשה-חתימה-של-מגיש-הבקשה קובץ להורדה