תצהיר מורשה חתימה שהינו יזם או תאגיד

תצהיר-מורשה-חתימה-שהינו-יזם-או-תאגיד קובץ להורדה