תעודת התאגדות של תאגיד ההשקעה הייעודי

תעודת התאגדות של תאגיד ההשקעה הייעודי