תעודת התאגדות של מגיש הבקשה

תעודת התאגדות של מגיש הבקשה