קורות חיים של כל אחד מאנשי צוות המציע, והסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית לתקופה של 3 שנים לפחות, חתום על ידי כל אחד מהם.

קורות חיים של כל אחד מאנשי צוות המציע, והסכם העסקה או הסכם עקרונות ביחס להעסקה עתידית לתקופה של 3 שנים לפחות, חתום על ידי כל אחד מהם.