צילום תעודות זהות וספח של כלל היזמים

צילום תעודות זהות וספח של כלל היזמים