פרטי חשבון קרן תמורה לתשלום בהעברה בנקאית

תמורה-כללי-פרטי-חשבון-קרן-תמורה-1 קובץ להורדה