על היזם/ים החרדי/ים להנפיק אישור אחד מבין האישורים המפורטים בהסבר הנוסף. לצפייה בסוגי האישורים לחצו על סימן השאלה.

על היזם/ים החרדי/ים להנפיק אישור אחד מבין האישורים המפורטים בהסבר הנוסף. לצפייה בסוגי האישורים לחצו על סימן השאלה.