סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון + עמוד כתובת) של היזם

סריקת תעודת זהות (עמוד ראשון + עמוד כתובת) של היזם