נספח 9 – בקשה לאישור שינויים בתכנית מכינת מו”פ (לאחר הפעלת התיק)

נספח-9-טופס-בקשה-לשינוי-בתכנית קובץ להורדה