נספח 6 – תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום).doc

נספח-6-תצהיר-עמידה-בדרישות-תקנות-לעידוד-מחקר-ופיתוח-בתעשייה-התניית-אישורים-שכר-מינימום קובץ להורדה