נספח 6 – דוח צפי מקורות ושימושים (תקופת פעילות של 3 שנים)

נספח-6-דוח-צפי-מקורות-ושימושים-תקופת-פעילות-של-3-שנים-או-5-שנים-9.9.2019 קובץ להורדה