נספח 5 – תצהיר המציע וכל אחד מבעלי מניותיו.docx

נספח-5-תצהיר-המציע-וכל-אחד-מבעלי-מניותיו קובץ להורדה