נספח 5 – התחייבות מורשה חתימה של המציע למלא אחרי דרישת הוראות מסלול ההטבה

נספח-5-התחייבות-המציע-למלא-אחרי-דרישת-הוראות-מסלול-ההטבה-תיקון-דצמבר-2019-9.9.2019 קובץ להורדה