נספח 4 – הצהרה בדבר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)

נספח-4-הצהרה-בדבר-עמידה-בדרישות-תקנות-לעידוד-מחקר-ופיתוח-בתעשייה-תיקון-דצמבר-2019 קובץ להורדה