נספח 3 – תצהיר עמידה בדרישות תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה (התניית אישורים – שכר מינימום)

נספח-3-תצהיר-עמידה-בדרישות-תקנות-לעידוד-מחקר-ופיתוח-בתעשייה-התניית-אישורים-שכר-מינימום_0 קובץ להורדה