נספח 3 – תצהיר מורשה חתימה של המציע ושל כל אחד מבעלי מניותיו

נספח-3-תצהיר-מורשה-חתימה-של-המציע-ושל-כל-אחד-מבעלי-מניותיו-תיקוני-דצמבר-2019 קובץ להורדה