נספח 3 – תצהיר בדבר העסקה של למעלה מ-50% מעובדי המו”פ של התאגיד הזר מחוץ לישראל.docx

נספח-3-תצהיר-בדבר-העסקה-של-למעלה-מ-50-מעובדי-המופ-של-התאגיד-הזר-מחוץ-לישראל קובץ להורדה