נספח 3 לנהלי מסלול 4 – תקנות לעידוד מחקר ופיתוח בתעשייה התניית אישורים – שכר מינימום

נספח-3-לנהלי-מסלול-4-תקנות-לעידוד-מחקר-ופיתוח-בתעשייה-התניית-אישורים-שכר-מינימום קובץ להורדה