נספח 2 – תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה (מסלול מעבדות לחדשנות)

נספח-2-תצהיר-מורשה-חתימה-של-החברה-המתמחה-תיקוני-דצמבר-2019 קובץ להורדה