נספח 2 – תצהיר מורשה חתימה של החברה המתמחה

נספח-2-תצהיר-מורשה-חתימה-1 קובץ להורדה