נספח 2 לנהלי מסלול 4 – הצהרות והתחייבויות המציע

נספח-2-לנהלי-מסלול-4-הצהרות-והתחייבויות-המציע קובץ להורדה