נספח 1 – הסכם עקרונות שתפ (הכוונת ידע)

נספח-1-הסכם-עקרונות-שתפ_0 קובץ להורדה