נספח מס’ 2 – תצהיר מורשה חתימה

נספח-2-תצהיר-מורשה-חתימה קובץ להורדה