נוהל ליישום הסכמים בינלאומיים המחאת חובות וזכויות בקשר עם פרויקטים שנתמכו על ידי קרן סינגפור ישראל 2023.09.21 אושר במועצה

נוהל-ליישום-הסכמים-בינלאומיים-–-המחאת-חובות-וזכויות-בקשר-עם-פרויקטים-שנתמכו-על-ידי-קרן-סינגפור-ישראל2023.09.21אושר-במועצה קובץ להורדה