מסמך המעיד על הכוונה לביצוע תכנית ההרצה

מסמך המעיד על הכוונה לביצוע תכנית ההרצה