מסמך הבקשה המאגדי שהוגש למנהלת תכנית המשנה האירופית

מסמך הבקשה המאגדי שהוגש למנהלת תכנית המשנה האירופית