מסלול תנופה – טופס הצהרה למוטב שאינו עוסק מורשה

תנופה.הצהרה-למוטב-שאינו-עוסק-מורשה קובץ להורדה