מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים

מכתב הצהרת כוונות (LOI), זיכרון דברים