מאזן בוחן מתום השנה האחרונה, ועד למועד הגשת הבקשה

מאזן בוחן מתום השנה האחרונה, ועד למועד הגשת הבקשה