מאזן בוחן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך החתך

מאזן בוחן לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו בתאריך החתך