מאזן בוחן מלא של החברה, לתאריך של שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה (מסמך חובה)

מאזן בוחן מלא של החברה, לתאריך של שלושה חודשים לפני חודש הגשת הבקשה (מסמך חובה)