מאזן בוחן לתקופה ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה (להלן: “תאריך החתך”)

מאזן בוחן לתקופה ינואר 2023 ועד לתום החודש שקדם לתאריך הגשת הבקשה (להלן: “תאריך החתך”)